(22.02) Gmina Bogatynia przystąpiła do współpracy z Województwem Dolnośląskim w sprawie realizacji projektu „Dolnośląska Cyklostrada – Trasa Doliny Nysy Łużyckiej”.

Dzisiaj w Zgorzelcu, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz, wspólnie z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Cezarym Przybylskim i Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteuszem Myrdą podpisali porozumienie na opracowanie przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei dokumentacji projektowej przebiegu trasy na terenie gminy Bogatynia. Porozumienie zakłada współfinansowanie kosztów ww. dokumentacji w podziale 50/50 pomiędzy Gminę Bogatynia i Województwo Dolnośląskie przy szacunkowej wartości kosztów na poziomie 820.450,00 zł. Władze województwa deklarują również chęć współpracy na kolejnych etapach, związanych z aplikowaniem o dofinansowanie dla realizacji projektu ze środków zewnętrznych oraz dotyczących realizacji inwestycji.

To dla Bogatyni bardzo dobra informacja, która realnie wpłynie na obniżenie kosztów, usprawnienie procedur i zwiększenie możliwości otrzymania dofinansowania zewnętrznego.

Trasa Doliny Nysy Łużyckiej, obejmie 25-kilometrowy odcinek Cyklostrady biegnący przez gminę Bogatynia – od trójstyku do granicy z gminą Zgorzelec.

Gmina Bogatynia już wcześniej podjęła intensywne działania w celu przygotowania realizacji tej inwestycji. W styczniu 2022 roku, w ramach projektu „Rowerowa przygoda na Trójstyku – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia” współfinansowanego z Funduszu Małych Projektów Programu INTERREG Polska – Saksonia 2014-2021, zakończono prace nad koncepcją przebiegu trasy rowerowej 701 (dawnej trasy ER3b) stanowiącej odcinek „Trasy Doliny Nysy Łużyckiej” na obszarze Gminy Bogatynia. Opracowana z dużą szczegółowością koncepcja stanowić będzie cenną bazę dla prac projektowych realizowanych w ramach zawartego właśnie porozumienia.

Źródło: UMiG Bogatynia 

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.