Od końca stycznia br. mamy nowego komendanta Straży Miejskiej w Bogatyni. Został nim Jarosław Woźnicki. Nowym zastępcą wybrano Ireneusza Olesińskiego. Straż przetoczyła fala odejść pracowników. 

Zdjęcie archiwalne, fot. bogatynia.info.pl

Komendant Jarosław Wożnicki (o jego wyborze pisaliśmy w artykule Woźnicki zamiast Czecha. Burmistrz wybrał nowego komendanta Straży Miejskiej) przygotował informacje dla Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju Rady Miejskiej w Bogatyni, którą upublicznił radny Dominik Zawada. 

- Na odprawie która miała miejsce w dniu 17 lutego 2023r. pozostanie w Straży Miejskiej w Bogatyni zadeklarowały jedynie 3 osoby. W chwili obecnej 1 osoba znajduje się na długotrwałym zwolnieniu lekarskim zapowiadając odejście, 1 osoba wypowiedziała umowę o pracę, a 3 osoby poinformowały o odejściu w miesiącu kwietniu br. co pozwalana skierowanie do służby jedynie 7 funkcjonariuszy - informuje nowy komendant. 

Nie mniej jednak funkcjonariusze Straży Miejskiej realizując obowiązki służbowe okresie od 16 lutego do 20 marca 2023 r. przeprowadzili 296 interwencji w tym 122 interwencje zlecone i 174 interwencje własne (633 interwencje w roku 2022).

119 interwencji dotyczyło naruszeń przepisów w zakresie parkowania pojazdów, 10 interwencji dotyczących spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, 5 interwencji dotyczyło spalania śmieci, 36 interwencje dotyczyło zanieczyszczania miejsc publicznych, 13 interwencji w sprawie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, 29 interwencji dotyczących zwierząt w tym 19 dotyczących niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt (odłowiono i umieszczono 4 psy w tymczasowym punkcie przetrzymali), 19 interwencji dotyczyło porządku i bezpieczeństwa publicznego, a 65 interwencje inne. Ujawniono 27 dzikich wysypisk śmieci.

Komendant poinformował również, iż w związku z podejmowanymi czynnościami w okresie od 16 lutego do 20 marca 2023r. zastosowano: 77 pouczeń, nałożono 96 grzywien w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 12300 zł w porównaniu z 37 mandatami na kwotę 4750 zł w całym 2022 roku, wszczęto prowadzenie 40 postępowań wyjaśniających w porównaniu z 5 postępowaniami w całym 2022 roku, zatrzymano na gorącym uczynku 2 sprawców kradzieży którzy jednocześnie okazali się osobami poszukiwanymi do odbycia kary pozbawienia wolności (osoby przekazano Policji), zatrzymano na gorącym uczynku sprawcę graffiti niszczącego mury zabytku wobec którego zastosowano postępowanie mandatowe, zatrzymano na gorącym uczynku 2 osoby poruszające się samochodem typu BUS na czeskich nr rej. dokonujących rozładunku śmieci i odpadów w miejscowości Lutogniewice. Osoby ukarane mandatami karnymi uprzątnęły wysypisko.

- Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej w Bogatyni pod nadzorem Komendanta w przedstawionym okresie brali udział w zabezpieczeniu biegu „Tropem Wilczym”, w spotkaniu parlamentarzystów z mieszkańcami Miasta i Gminy Bogatyni a także brali udział w organizacji konkursu „Uczę się Bezpiecznie Żyć” - dodaje komendant Woźnicki.

Strażnicy wykryli również 3 przypadki nielegalnej wycinki drzew. W związku z kończącą się akcją "ZIMA" kontrolowano również pustostany oraz miejsca możliwego przebywania osób bezdomnych.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.