Przebudowa fragmentu ulicy Pocztowej w Bogatyni (końcowy odcinek) - to nowe zamówienie ogłoszone przez Urząd Miasta i Gminy Bogatynia. Przeznaczono na ten cel 1,5 mln zł. Oferty można było składać do 23 lutego. Termin wykonania inwestycji to 5 miesięcy od znalezienia wykonawcy (i podpisania umowy).

Droga od przejścia granicznego w kierunku Bogatyni, fot. archiwum bogatynia.info.pl

3 firmy zgłosiły się do przetargu ogłoszonego przez magistrat. Dwie firmy że Zgorzelca i Jędrzychowic chcą za wykonanie inwestycji ok. 2,2 mln zł. Trzecia firma również że Zgorzelca zaoferował 1,58 mln zł. Na żądanie Bogatynia chce wydać równo 1,5 mln zł. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty.

O temacie pisaliśmy już w artykule Chcą wyprostować ulicę Pocztową, kiedy powstawał projekt inwestycji. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.” Przebudowa fragmentu ulicy Pocztowej w Bogatyni (końcowy odcinek)”, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany opracowany przez Biuro Inżynierskie Arkadiusz z Bogatyni. Przedmiotowa droga gminna publiczna nr 109517D podlegająca przebudowie znajduje się w Bogatyni. Jest to końcowy odcinek ul. Pocztowej o nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o szer. 5,50-6,60 m, pobocza gruntowe. Ulica jednojezdniowa dwukierunkowa bez wydzielonego chodnika, posiadająca zjazdy na posesje. W pasie drogowym fragmentu ul. Pocztowej przeznaczonemu do przebudowy zlokalizowane są następujące obiekty, urządzenia i instalacje: przepusty; słupy oświetleniowe drogowe; podziemne kable instalacji oświetlenia drogowego; sieć wodociągowa; instalacja kanalizacji deszczowej; kanalizacja teletechniczna.  

Obecnie droga prowadzi przez byłe przejście graniczne powodując konieczność pokonywania trzech ostrych zakrętów. Ulica Pocztowa jest drogą gminną o długości około 3,5 km prowadzącą do przejścia granicznego polsko-czeskiego (Bogatynia - Kunratice). Jest to droga dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa końcowego jej fragmentu (obecnie wyłączonego z użytkowania) o długości około 330 mb mająca na celu przywrócenie ruchu drogowego po dawnej prostolinijnej trasie.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.