Pod koniec października wybierzemy nowego radnego. Po rezygnacji Artura Siwaka kalendarz wyborczy jest już gotowy.

Do Obwodowej Komisji Wyborczej, fot. archiwum bogatynia.info.pl

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bogatyni, w okręgu wyborczym nr 2 (Sieniawka). Na jego mocy odbędą się uzupełniające do Rady Miejskiej w Bogatyni, w okręgu wyborczym nr 2 w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Artura Pawła SIWAKA, z listy nr 1 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, stwierdzonym postanowieniem nr 11/16 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 25 lipca 2016 r.  W okręgu wyborczym nr 2 wybiera się 1 radnego. Datę wyborów uzupełniających wyznaczono na niedzielę 23 października 2016 roku.

Komisarz Wyborczy informuje, że zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego, będą przyjmowane do dnia 16 sierpnia 2016 r. od następujących podmiotów: komitetów wyborczych partii politycznych, koalicyjnych komitetów wyborczych, komitetów wyborczych stowarzyszeń i organizacji społecznych i komitetów wyborczych wyborców.

Miejsce przyjmowania zawiadomień to Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze, ul. Gustawa Morcinka 33A, w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki w godz. 800 - 1600 oraz od wtorku do piątku w godz. 730 - 1530.

W przypadku wysłania zawiadomienia pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zawiadomienia do Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze. Wzory dokumentów dotyczących: utworzenia komitetów wyborczych, zgłaszania kandydata na radnego oraz zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych dostępne są na stronie internetowe jelenia-gora.kbw.gov.pl (zakładka wzory dokumentów) oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni i siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze.

Na ten temat pisaliśmy: Komisarz wygasił mandat radnego, ale radny ma wrócić

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.