Tylko jedna firma zgłosiła się do przetargu na ochronę majątku gminnego. Usługi wyceniono na 320 tys. zł. 

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące 3 części. Część 1 obejmuje ochronę fizyczną obiektów inwestycji „Budowa basenu miejskiego w Bogatyni przy ul. Kąpielowej” oraz dozór nad systemem alarmowym toru rowerowego pumptrack. Część 2 to świadczenie usług ochrony budynków Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni oraz pomieszczeń Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Część 3 obejmuje świadczenie usług ochrony świetlic i innych budynków użyteczności publicznej administrowanych przez Gminę Bogatynia. 

Ochrona fizyczna obiektu, mienia, urządzeń i wyposażenia znajdującego się na terenie „Budowy otwartego basenu miejskiego w Bogatyni przy ul. Kąpielowej” oraz całodobowy dozór polega m.in. na sprawdzaniu stanu ogrodzeń, zamknięć, zabezpieczeń i założonych plomb oraz utrzymaniu urządzeń monitoringu wizyjnego znajdującego się na ochranianym terenie w pełnej sprawności. Firma ma zabezpieczać Obszar Ochrony w tym wszelkich wejść i wyjść zarówno do/z Obszaru Ochrony, jak też budynków i pomieszczeń znajdujących się na terenie Obszaru Ochrony, w szczególności bram, furtek, okien, w taki sposób, aby nie można było ich otworzyć bez działania przestępczego. Konieczne jest zgłaszanie naruszeń w zabezpieczeniach i ujawnianie faktów włamań, kradzieży, niszczenia i dewastacji rzeczy. Konieczny jest również dwukrotny prewencyjny przyjazd Patrolu Interwencyjnego - w godzinach nocnych tj. od 20:00 do 06:00, 7 dni w tygodniu. Dozór nad torem pumptrack sprawować będzie pracownik ochrony pracujący na basenie miejskim przy ul. Kąpielowej, którego zakres winien być zwiększony o ochronę toru rowerowego poprzez dostęp do systemu monitoringu całego obiektu. 

W przetargu swoją ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usługowe "Jarexs" z Legnicy, które dotąd ochraniało te same obiekty. W zeszłym roku pojawiły się wątpliwości co do jakości oferowanych usług, a magistrat rozważał rozwiązanie umowy (vide Zdewastowano siedzibę firmy ochroniarskiej i okradziono budowę targowiska).

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.