W środę 24 kwietnia 2024 r. Parlament Europejski zatwierdził rewizję głównej europejskiej sieci kolejowej TEN-T i rozszerzył ją o połączenie Praga – Mladá Boleslav – Liberec – Frýdlant w Czechach – Zgorzelec – Görlitz. Długoterminowe wysiłki regionu libereckiego na rzecz ulepszenia linii kolejowej między Libercem a Pragą odniosły zatem istotny częściowy sukces.

Frydlant, fot. archiwum bogatynia.info.pl

"Linia do Liberca praktycznie osiąga podobny poziom znaczenia jak inne korytarze w republice. Główne czeskie korytarze są sukcesywnie modernizowane, a dzięki oszczędności czasu i poprawie jakości usług liczba podróżujących nimi pasażerów wielokrotnie wzrosła. To wyraźny sygnał dla wszystkich odpowiedzialnych za kolej, że nie muszą już zwlekać z poprawą połączenia kolejowego piątego co do wielkości miasta w Czechach i mogą w pełni rozpocząć standardowe przygotowanie projektu, a nie tylko powtarzać badania ogólne w na próżno, jak to miało miejsce dotychczas” – stwierdził w związku z kluczową decyzją hetman Martin Půta z województwa libereckiego. "Z włączenia linii na mapę korytarzy europejskich praktycznie wynikają wymagania dotyczące elektryfikacji, większej przepustowości i bezpieczeństwa. Obowiązkowy jest także ostateczny termin oddania do użytku oraz możliwość pozyskania środków na budowę ze środków europejskich. Tego wszystkiego brakowało nam w Libercu i zwlekaliśmy z podjęciem rzeczywistych kroków w celu ulepszenia lokalnej kolei.” - dodał.

Brakująca szybka linia kolejowa z Liberca do Pragi jest postrzegana przez mieszkańców i czeskich polityków regionalnych wszystkich partii jako zasadniczy problem. Kraj liberecki aktywnie podejmuje inne praktyczne kroki w celu wsparcia planu przyjętego przez państwo. „Chcemy jak najszybciej zmodernizować linię z Liberca do Pragi, dlatego rozpoczęliśmy przygotowania do aktualizacji Zasad Rozwoju Terytorialnego Kraju Libereckiego, w których terytorialnie zakotwiczony zostanie nowy korytarz modernizowanej kolei. Wynegocjowane przedłużenie pociągów między Libercem a Černousami do polskiej stacji granicznej Zawidów wpisuje się również w plan wsparcia przyszłego szybkiego połączenia z Pragi do Liberca, w tym jego transgranicznego przedłużenia do ważnego węzła przesiadkowego w Görlitz” – dodał Zastępca Statutowy ds. transportu Kraju Libereckiego Jan Sviták.

Poprawę połączenia kolejowego przez Zawidów planuje Województwo Libereckie w ścisłej współpracy z Województwem Dolnośląskim. Jest to także kontynuacja realizowanego obecnie polskiego projektu modernizacji pociągów pasażerskich pomiędzy miastami Zgorzelec i Bogatynia, gdyż większość linii do stacji granicznej Zawidów stanowi także połączenie z Bogatynią. "Nowoczesna sieć kolejowa jest podstawą rozwoju gospodarczego i społecznego regionów. Dlatego na Dolnym Śląsku samorząd województwa uruchomił największy i pionierski w Polsce projekt przywracania niefunkcjonalnych linii kolejowych w ramach walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Na razie od 2019 roku przywróciliśmy dostęp do kolei 200 tysiącom mieszkańców Dolnego Śląska i kontynuujemy to. Dążymy także do usprawnienia ważnych połączeń transgranicznych i międzynarodowych, tak aby mieszkańcy Dolnego Śląska i Ziemi Libereckiej mieli ze sobą jeszcze bliższy kontakt i mieli poszerzone możliwości pracy i edukacji po obu stronach granicy” – dodał Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Obecnie mieszkańcy kraju libereckiego podróżujący do Pragi są zdani na autobusy, gdyż połączenie kolejowe pomiędzy Libercem a odległą o 87 km Pragą dosłownie zamarło w ubiegłym stuleciu przy prędkości przejazdu około 35 km/h, gdyż pasażerowie nadal potrzebują po drodze przesiadać się do innego pociągu. 

Dziś sytuacja połączeń transportowych w regionie libereckim różni się zasadniczo od innych części Republiki Czeskiej, gdzie państwo zmodernizowało już linie kolejowe i w regularnych odstępach finansuje bezpośrednie pociągi ekspresowe i szybkie pociągi oraz uruchamia wygodniejsze autobusy z dodatkowymi usługami na pokładzie.

Na podstawie kom. pras.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.