Radni podejmą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zgorzeleckiego na realizację zadania dotyczącego realizacji inwestycji pn. 'Przebudowa drogi powiatowej nr 2363D w miejscowości Porajów od km 1+613 do km 2+566 - Etap 1 od km 1+613 do km 2+341".

W marcu br. w starostwie podpisano umowę na.eemomt, fot. SP w Zgorzelcu 

14.05.2024 r. do siedziby Gminy Bogatynia wpłynęło pismo Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z prośbą o rozważenie możliwości dofinansowania realizowanego przez Powiat Zgorzelecki zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2363D w miejscowości Porajów od km 1+613 do km 2+566 - Etap I od km 1+613 do km 2+341".

Dofinansowanie w wysokości 50% wkładu własnego wynosiłoby, zgodnie z załączonym projektem porozumienia 133 654,44 zł. 

19.03.2024 w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu – Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński wraz z wicestarostą Mirosławem Fiedorowiczem, podpisali umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2363D w miejscowości Porajów od km 1+613 do km 2+566 – ETAP I od km 1+613 do km 2+341”.

W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi na odcinku ok 728 mb na terenie miejscowości Porajów oraz przebudowane zostanie istniejące odwodnienie drogi. Wartość inwestycji wynosi 1.334 049,39 zł. Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane w 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Pozostałe 20% miałby pokryć powiat i gmina z środków własnych, po ok. 134 tys. zł.

- Zważywszy na wolę współpracy Gminy Bogatynia z Powiatem Zgorzeleckim w realizacji inwestycji (...) zasadne jest podjecie działań mających na celu pomoc Powiatowi Zgorzeleckiemu w realizacji ww. inwestycji znajdującej się na terenie Gminy Bogatynia. Obecnie stan techniczny drogi jest niewystarczający i pogarsza się z każdym rokiem, a planowana inwestycja ma na celu poprawę warunków ruchu oraz poziom bezpieczeństwa na omawianej drodze, poprzez wykonanie nowej, równej, szorstkiej nawierzchni jezdni wraz z robotami towarzyszącymi (pobocza, bariery). Poza tym przedmiotowa inwestycja poprzez wykonanie nowej nawierzchni będzie miala pozytywny wpływ na obniżenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń do środowiska - płynny przejazd pojazdów, bez gwałtownych hamowań i ruszania po nowej nawierzchni przyczyni się do ograniczenia emisji hałasu i zanieczyszczeń do środowiska - możemy przeczytać w uzasadnieniu uchwały.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.