Patrol na zbiorniku Witka (zniszczony podczas powodzi)- wrzesień 2010, fot. SSR/P. Słotwiński
Podczas powodzi zniszczone zostały całkowicie zarówno stanowiska ryb jak i rybostan. Przeczytaj co Społeczna Straż Rybacka robiła w tym czasie

Sprawozdanie Grupy Terenowej Straży Rybackiej Bogatynia za 2010 rok

W roku 2010 grupa terenowa liczyła 6 strażników. Grupa zorganizowana była w 3 zespoły patrolowo-interwencyjne, każdy składający się z 2 strażników. Do zadań grupy należy ochrona wód będących własnością skarbu państwa i PZW. Pod opieką grupy znajdowały się następujące zbiorniki  Stawy miejskie "Zalew" w Bogatyni, Stawy "Doltex" i "Pod Wierzbą", zbiornik zaporowy "Witka" , stawy w Koźlicach, rzeka Miedzianka, rzeka Nysa Łużycka. W roku 2010 grupa przeprowadziła 40 patroli podczas których kontrolowano rzeki i zbiorniki na terenie miasta i Gminy Bogatynia. Grupa przeprowadzała kontrole piesze, z użyciem samochodu, oraz łodzi patrolowej na zbiorniku "Witka". Podczas patroli udzielono 28 pouczeń, oraz skierowano 14 zawiadomień o ukaranie grzywną. Skontrolowano 456 osób Zabezpieczono 2 narzędzia kłusownicze. Podczas patroli przejechano łącznie 2900 kilometrów z użyciem własnych środków transportu. Na wniosek Grupy, podjęta została uchwała o objęciu ochroną i całkowitym zakazem wędkowania odcinku rzeki Miedzianka od granicy państwa do mostu drogowego na ulicy Turowskiej. Wysiłki na rzecz ochrony Miedzianki i jej unikalnego rybostanu zniweczyła tragiczna powódź która nawiedziła Miasto i Gminę Bogatynia w dniu 7.08.2010. Podczas powodzi zniszczone zostały całkowicie zarówno stanowiska ryb jak i rybostan. W roku 2010 grupa otrzymała wyróżnienie od Okręgu PZW Jelenia Góra za szczególny wkład i zaangażowanie w ochronę wód PZW. Grupa uczestniczyła również w spotkaniach z młodzieżą między innymi na warsztatach wędkarskich finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Podczas zajęć dzieci poznawały kulisy pracy Strażników a także poprzez zabawę przepisy o ochronie środowiska jak i samą etykę wędkarska.

Akcja "Powódź"

W dniach 7.08-13.08 grupa uczestniczyła w akcji "Powódź". W akcji uczestniczyły 2 grupy patrolowo-interwencyjne co daje 4 strażników. 2 strażników zostało poszkodowanych w powodzi przez co nie mogli uczestniczyć w akcji niesienia pomocy. W czasie powodzi do wyłącznej dyspozycji Grupy przydzielone zostały 2 samochody terenowe z napędem 4x4: Volkswagen Transporter oraz Toyota Hillux. Samochody wraz z paliwem zostały przekazane nieodpłatnie przez firmy: "Egbud" i "Rolech Service", za co składam serdeczne podziękowania. Dzięki samochodom Grupa przewiozła kilka ton wody mineralnej, żywności, ubrań oraz środków chemicznych bezpośrednio do poszkodowanych. W czasie akcji przejechano łącznie 800 km na terenie MiG Bogatyni. Dzięki samochodom terenowym mogliśmy dotrzeć bezpośrednio do poszkodowanych szczególnie w okolicach Markocic i ulicy Turowskiej. Dodatkowo w nocy z 7 na 8 sierpnia jedna grupa patrolowo-interwencyjna została przydzielona do pieszego patrolu Straży Granicznej mającego zapobiegać działaniom szabrowniczym na terenach zniszczonych przez wodę. Przez cały okres niesienia pomocy 4 strażników wraz z samochodami było do wyłącznej dyspozycji Sztabu Kryzysowego przy Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia, oraz sztabu pomocowego w Szkole Podstawowej nr 3, przez 24 godziny na dobę. Po akcji grupa otrzymała pisemne podziękowania od Prezesa Miejsko Gminnego Koła PZW Bogatynia Jerzego Przetacznika oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Andrzeja Grzmielewicza, za pomoc i zaangażowanie w niesieniu pomocy poszkodowanym mieszkańcom.
Na tym sprawozdanie zakończono

Komendant Grupy
Słotwiński Przemysław

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.